Nová Spirála
Na Výstavišti

Spirála_header

Spirálu naleznete ve spodní části areálu naproti plaveckému bazénu. Aktuálně se dostáváme do závěrečné fáze kompletní rekonstrukce tohoto kruhového divadla, jemuž dlouhá léta hrozila demolice. Unikátní divadelní prostor nabitý moderními technologiemi máme v plánu vrátit na kulturní mapu Prahy na podzim 2024. Můžete se těšit na bohatý kulturní program.


V rámci rozsáhlého výstavního projektu Jubilejní výstavy, uspořádané na pražském Výstavišti v roce 1991, byla provedena také velkorysá přestavba bývalého panoramatického Kruhového kina pro novou divadelní scénu. Investorem byla Společnost Jubilejní výstavy, autory architektonického řešení pak Jindřich Smetana, Jan Louda, Tomáš Kulík a Zdeněk Stýblo. Objekt byl vyznamenán čestným uznáním PQ 1991 a v roce 1993 oceněn Grand Prix Obce architektů v kategorii Rekonstrukce. Celý objekt divadla sestává ze dvou základních částí: mohutného černého válce a zvenčí téměř neviditelných obslužných prostor. Zatímco dominantní objem válce v sobě integruje netradičně komponované jeviště i hlediště, zázemí divadla se až submisivně rozplývá pod povrchem navršené zeminy a nechává tak vyznít samotné jádro divadelního tělesa. Nosným prvkem interiérového uspořádání je spirálová rampa, od níž také odvodil vlastní název divadlu. V srpnu 2002 postihla území Prahy a především níže položený areál Výstaviště ničivá povodeň na Vltavě, která zásadně poškodila budovy situované ve spodní části parku.

Kde:

dolní část areálu

Kontakt:

Jan Makalouš
tel.: 778 433 711
e-mail: jan.makalous@navystavisti.cz

Lukáš Vilt
tel.: 734 333 649
e-mail: lukas.vilt@navystavisti.czChcete si prohlédnout
další místa?