AVU
Na Výstavišti

AVU_header

Akademie výtvarného umění je jedna z prvních budov, které vidíte, pokud přicházíte na Výstaviště. Nachází se po levé straně hlavního vstupu a uvnitř jsou uchovány originály soch z Karlova mostu, které jsou zde restaurovány. Objekt je veřejnosti nepřístupný, avšak Akademie pořádá jednou do roka den otevřených dveří.

Historie a architektura

Budova AVU je přízemní novorenesanční budovou o několika křídlech. Její hlavní fasádu do ústředního prostoru Výstaviště ozdobila sgrafitová výzdoba a sochy Františka Hergessela. Po ukončení výstavy objekt v roce 1883 pronajmul pro potřeby Akademie Josef Hlávka. Po dostavbě nové budovy školy, došlo k adaptaci pavilonu pro Moderní galerii Království českého, podle projektu Jana Kotěry z roku 1904. V období německé okupace byla budova využívána jako sklad Wehrmachtu a na konci války během Pražského povstání byla v květnu 1945 zabrána revoluční skupinkou studentů pro Akademii. Od té doby zde probíhala výuka sochařské přípravky, grafiky a poté i nově zřízeného oboru Restaurování uměleckých výtvarných děl.

Již od roku 1892 a trvale potom od roku 1945 je v budově umístěna Akademie moderního umění.

Budova prošla počátkem 21. století nákladnou obnovou a modernizací.

Kde:

AVU na VýstavištiChcete si prohlédnout
další místa?