Historie Výstaviště

Historie Výstaviště_header

Výstaviště Praha je volnočasový areál, který se nachází na Praze 7. Areál vznikl vyčleněním části parku Královské obory při příležitosti Jubilejní zemské výstavy, uspořádané v roce 1891 v upomínku 100. výročí první Průmyslové výstavy z r. 1791. Během jejího konání (od 15. května do 18. října) navštívilo výstaviště přibližně 2,5 milionu lidí.

Symbolem Výstaviště se stal Průmyslový palác, otevřený 15. března 1891 a vystavěný dle projektu architektů Bedřicha Münzbergera a Antonína Wiehla.

Po ukončení první výstavy se na Výstavišti pořádalo mnoho dalších akcí:

  • 1895 – Národopisná výstava českoslovanská
  • 1898 – Výstava architektury a inženýrství
  • 1908 – Jubilejní výstava Obchodní a živnostenské komory
  • Pražské vzorkové veletrhy (PVV)
  • Hospodářské výstavy
  • Motosalony
  • Slovanská zemědělská výstava

a další ...

Historie Výstaviště_banner_1

Po 2. světové válce v letech 1945-1949, se dostalo Výstaviště do správy Zemského národního výboru. Došlo k úpravám přední části areálu včetně úpravy Křižíkovy fontány. Výstavnická činnost se postupně obnovovala, avšak kolem roku 1950 byly veletrhy přesunuty do Brna. Od roku 1953 nesl areál název Park kultury a oddechu Julia Fučíka a k současnému názvu se vrátil až po roce 1990. V tomto období se zde uskutečňovaly spíše akce menšího rozsahu.

K opětovnému obnovení výstavnictví došlo až v r. 1991, kdy se zde na oslavu stého výročí uskutečnění první výstavy konala Všeobecná československá výstava.

Novodobá historie Výstaviště byla poznamenána zejména třemi rozsáhlými požáry. V roce 1991 shořel v dolní části areálu Bruselský pavilon a o čtrnáct let později potkal stejný osud také dřevěné divadlo Globe, repliku starého alžbětinského divadla v Londýně. V roce 2008 vyhořelo celé levé křídlo secesního Průmyslového paláce. V roce 2015 Výstaviště převzal do správy Magistrát hl. m. Prahy a nyní jej spravuje akciová společnost Výstaviště Praha.