Whistleblowing
Na Výstavišti

whistleblowing

Co je whistleblowing

Podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů“) se termínem whistleblowing označuje proces odhalení nekalého a zejména protiprávního jednání prostřednictvím podání oznámení, tedy poskytnutí informací osobám, které mohou oznamovanou skutečnost prošetřit, případně zakročit a přijmout opatření k nápravě či prevenci. Při prošetřování oznámené skutečnosti je kladen důraz na absolutní ochranu identity oznamovatele. Whistleblowing je tedy nástroj, který vede k prevenci a odhalování nezákonných postupů a nekalého či protiprávního jednání.


Oznamovací systém na Výstavišti

Dodržování zákonných předpisů a interních směrnic a nařízení je naší prioritou, všichni děláme maximum, abychom předešli jakémukoliv poškození dobrého jména naší společnosti, zaměstnanců i našich obchodních partnerů. Každý jednotlivec má možnost oznámit opodstatněné podezření nebo přímo závažné porušení předpisů, o kterém se dozvěděl v souvislosti s výkonem práce pro Výstaviště Praha, a.s., prostřednictvím interního oznamovacího systému.


Co mohu oznámit

Oznámit lze primárně jakékoliv jednání, ve kterém oznamovatel spatřuje trestný čin, přestupek anebo porušení jakéhokoliv právního předpisu. Zjednodušeně řečeno vše, co považujete za protiprávní anebo co si myslíte, že by mohlo být protiprávní, oznámíte prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému.

Oznámit můžete i jednání neetické, nevhodné a neslušné. I s takovým jednáním se Příslušná osoba vypořádá.


Co nemohu oznámit

Nemůžete oznámit to, co není pravda – tedy nelze oznamovat zjevně nepravdivé skutečnosti. Nemůžete oznámit také něco, o čem sám/sama víte, že není trestný čin ani přestupek. Za vědomě nepravdivé oznámení hrozí oznamovateli pokuta až 50 000,- Kč.

Jak mohu oznamovat

V případě, že máte důvodné podezření na spáchání protiprávního či neetického jednání, obraťte se ideálně písemně – e-mailem či dopisem – na Příslušnou osobu s uvedením svých osobních údajů, aby vás tato mohla identifikovat a informovat o dalším postupu nebo výsledku šetření. Kontaktovat Příslušnou osobu lze také osobně a podezření sdělit ústně.

Poštovní schránky na dopisní verzi oznámení najdete v přízemí administrativní budovy na Výstavišti (vstup od Pyramidy) a v Tržnici v Hale 5.

Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí, takže veškeré dotazy, podněty a oznámení jsou u ní v bezpečí a nikdo jiný, kromě vás dvou se o nich nedozví.


Adresa pro podání podnětu/oznámení
whistleblowing@navystavisti.cz

Příslušná osoba
Daniela Němcová
e-mail: daniela.nemcova@navystavisti.cz
tel.: 601 375 965

zástupce Příslušné osoby
Eva Dobiášová
e-mail: eva.dobiasova@navystavisti.cz
tel.: 771 228 182