Den IZS
Na Výstavišti

Pronájem náhradní

Na venkovní ploše za Křižíkovými pavilony uvidíte více jak:

 • 80 ks techniky,
 • dynamické ukázky všech složek,
 • psovody,
 • jízdní policii,
 • speleologickou záchrannou službu,
 • vodní záchranáře,
 • policejní vybavení,
 • speciální hasičské vozy,
 • vozidla zdravotnické záchranné služby,
 • armádní techniku,
 • prezentaci spolků zaměřených na vzdělávání,
 • kurzy první pomoci,
 • nabídku vybavení pro krizové situace, sebeobranu, požární prevenci atd.

Představíme vozidla, techniku a vybavení všech složek IZS, Armády ČR, záchranářů i ostatních.

23. září od 13:00 do 18:00 se můžete těšit na zábavné a hlavně poučné odpoledne pro všechny bez rozdílu věku.

Kde:

Křižíkovy pavilony

Kdy:

23.9.2021

V kolik:

13:00 - 18:00 hod.

Pronájem náhradní

Pro návštěvníky

 1. ročník akce Den integrovaného záchranného systému se koná 23. 9. 2021. Přichystány jsou nejen akční ukázky složek IZS, ale také můžete získat krásné ceny a ochutnat skvělé občerstvení.

Datum: 23. 9. 2021

Termín: 13:00 - 18:00

Místo: Výstaviště Praha - louka za Křižíkovými pavilony

Parkování

 • Parkovat můžete na vyhrazených parkovacích plochách v areálu Výstaviště. Parkovací automat je u Plaveckého bazénu.
 • Vstup se psy je povolen pouze na vodítku.
 • Na místě bude dostatek míst pro sezení nejenom u občerstvení, ale i jako relax zóny.

Občerstvení

 • Cafe Soldini – prodej italské kávy a domácích limonád
 • Vegan život – veganská strava
 • Pivovar Pražan – točené pivo, kofola a gril
 • Kafe v bazénu – palačinky, malinovka, zmrzlina
 • Petite Bruges – belgické hranolky a burgery
 • Vinotéka Karlín – prodej vína a burčáku
Pronájem náhradní

Složky IZS

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PRAHA

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy se představí stánkem PVČ, kde jsou pro děti připravené magnetické listy, na kterých určují správná telefonní čísla na jednotlivé složky, menší děti pak třeba správně oblékají hasiče, policisty a záchranáře. Připraveny budou nejrůznější kvízy, jak správně oznamovat událost na tísňovou linku. Pro už starší děti a dospělé je připraven test z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Za splnění každý účastník získá odměnu. Navštívit budete moci i tzv. domeček rizik, kde si návštěvníci mohou prohlédnout, jaká rizika v domácnosti hrozí a poučit se jak se těchto vyvarovat. Všichni získají informace, jak si doma udělat svépomocí malou požární kontrolu. Kromě stánku PVČ a domečku rizik vám HZS představí a dorazí také s nezbytnou technikou. CAS – velký cisternový vůz, s veškerým vybavením pro zásahy při dopravních nehodách. Výšková plošina, CCS Cobra pro řezání vodním paprskem při vyprošťování, kontejner nouzového přežití apod.

 • CAS (velký cisternový vůz)
 • Výšková plošina, nebo žebřík
 • CCS Cobra (řezání materiálu vodním paprskem)
 • Kontejner nouzového přežití (6x2,5 m)
 • Zásahová jednotka s hydraulickým vyprošťovacím zařízením
 • Didaktický stánek
http://www.odkaz.cz http://www.odkaz.cz http://www.odkaz.cz None

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je pokračovatelem organizací hasičstva, které dříve působily na území Čech, Moravy a Slezska. SH ČMS eviduje 348 481 členů, z toho pak na 50 248 dětí a mládeže ve věku do 18 let. Existuje 7783 sborů dobrovolných hasičů, 77 okresních sdruženích hasičů a 14 krajských sdružení hasičů. Cílem činnosti sboru je spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek. V rámci Dne IZS bude připravena překážková dráha.


 • Překážková dráha
http://www.odkaz.cz http://www.odkaz.cz http://www.odkaz.cz None

POLICIE ČR

Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České národní rady ze dne 21. června 1991. Slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Na dni IZS můžete vidět ukázky zásahového hlídkového vozidla, motocykly, zbraně, vybavení a uniformy policistů.

 • Zásahové hlídkové vozidla
 • Vozidla dálniční policie
 • Vozidlo s vyhledávácím systémem pro ukradená vozidla
 • Vozidlo s radarovou technikou
 • Vozidlo pro poříční oddíl, potápěče s člunem
 • Motocykly
 • Zbraně a vybavení policistů
http://www.odkaz.cz http://www.odkaz.cz http://www.odkaz.cz None

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA H.M.P.

ZZS HMP se na Dni IZS na Výstavišti Praha představí svou skvělou a jedinečnou technikou, kterou také všem návštěvníkům odprezentuje. Uvidíte tak záchranářský kamion pro hromadná neštěstí (GOLEM), vůz rychlé lékařské pomoci (RLP) a vůz rychlé zdravotnické pomoci (RZP). Speciální modul pro mimořádné události Mercedes ATEGO a také historická vozidla z depozitáře ZZS HMP. Ve speciálním stanu na vás budou čekat lektoři vzdělávacího a výcvikového střediska s ukázkou přístrojové techniky, pultu operátora linky 155 a ukázkou první pomoci.

http://www.odkaz.cz http://www.odkaz.cz http://www.odkaz.cz None

APLIKACE ZÁCHRANKA

„Ať už se nacházíte kdekoliv, nikdy nevíte, co se může stát. Mobilní aplikací ZÁCHRANKA v případě nouze jednoduchým způsobem kontaktujete Zdravotnickou záchrannou službu. Zároveň záchranářům odešlete Vaši přesnou polohu a další užitečné informace, které slouží pro Vaši záchranu.

http://www.odkaz.cz http://www.odkaz.cz http://www.odkaz.cz None

MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA

Na letošním ročníku akce DEN IZS se Městská policie hl. m. Prahy bude prezentovat s Mobilním informačním centrem a vybranou technikou používanou v rámci činnosti MP hl. m. Prahy. Mobilní informační a poradenské centrum je speciálně upravený autobus nabízející komplexní informace o možnostech ochrany zdraví, života, majetku. Cílem je zajistit osvětový, informační a poradenský servis pro občany hlavního města zaměřený na prevenci. Touto cestou MP Praha seznamujeme občany s tím, jak se zachovat v určitých situacích, aby se nestalo bezpráví na majetku nebo na zdraví jejich osoby, ale i jak se bezpečně chovat v silničním provozu.

 • Zásahové vozidlo hlídkové
 • Motocykly
 • Jízdní oddíl na koních
 • Historické vozidlo
 • Mobilní IC autobus
http://www.odkaz.cz http://www.odkaz.cz http://www.odkaz.cz None
Pronájem náhradní

Partneři

Pod Záštitou

Loga Pod Záštitou

Partneři akce

Loga Partneři akce