Spirála
Na Výstavišti

Spirála_header

Spirálu naleznete naproti Plaveckému bazénu, ve spodní části areálu. V současné době prochází rekonstrukcí a po její dokončení zde plánujeme pořádat divadelní představení, kulturní i společenské akce.

V rámci rozsáhlého výstavního projektu Jubilejní výstavy, uspořádané na pražském Výstavišti v roce 1991, byla provedena také velkorysá přestavba bývalého panoramatického Kruhového kina pro novou divadelní scénu. Investorem byla Společnost Jubilejní výstavy, autory architektonického řešení pak Jindřich Smetana, Jan Louda, Tomáš Kulík a Zdeněk Stýblo. Objekt byl vyznamenán čestným uznáním PQ 1991 a v roce 1993 oceněn Grand Prix Obce architektů v kategorii Rekonstrukce. Celý objekt divadla sestává ze dvou základních částí: mohutného černého válce a zvenčí téměř neviditelných obslužných prostor. Zatímco dominantní objem válce v sobě integruje netradičně komponované jeviště i hlediště, zázemí divadla se až submisivně rozplývá pod povrchem navršené zeminy a nechává tak vyznít samotné jádro divadelního tělesa. Nosným prvkem interiérového uspořádání je spirálová rampa, od níž také odvodil vlastní název divadlu. V srpnu 2002 postihla území Prahy a především níže položený areál Výstaviště ničivá povodeň na Vltavě, která zásadně poškodila budovy situované ve spodní části parku.

Kde:

Spirála

Kdy:

V rekonstrukciChcete si prohlédnout
další místa?