Svět knihy Praha
Na Výstavišti

Svět knihy Praha

Pro 29. ročník v roce 2024 byl zvolen čestným hostem dlouhodobý program „Das Buch“, projekt sdružující německy mluvící země - Německo, Rakousko a Švýcarsko. Představíme bohatství současné německojazyčné literatury napříč žánry jako je beletrie, komiks, dětská literatura, filozofie ad. Naším společných cílem bude postihnout aktuální témata, která reflektují současný stav společnosti, počiny a tendence německo-jazyčné literatury, a také témata, která odrážejí specifické vazby České republiky na sousední země. 

Zapojíme se také do aktivit připomínajících sto let od Kafkovy smrti. 

Mottem ročníku, které bude filozofickou linkou festivalu uvažující o účelu literatur a jak mění náš vnitřní život, je Kafkův citát „Kniha musí být sekerou pro zamrzlé moře v nás."

Kde:

Křižíkovy pavilony

Kdy:

23.–26. květen